მომსახურების ტარიფები

ლაბორატორიის ფასიანი მომსახურების საფასური