სამმხრივი მემორანდუმი ინფორმაციული გაცვლის სისტემის თაობაზე
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში მომუშავე სამმა სახელმწიფო უწყებამ ერთობლივი თანამშრომლობის მექანიზმი შეიმუშავეს. ინფორმაციული გაცვლის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით