ლაბორატორიაში მიმდინარეობს ფიტოსანიტარული დიაგნოსტოკის დეპარტამენტის ახალი შენობის მშენებლობა

ახალი ფიტოსანიტარული ლაბორატორიები განახორციელებენ საერთაშორისო სტანდარტების  შესაბამის კვლევებს სახელმწიფო ფიტოსანიტარული  მონიტორინგისთვის.  ლაბორატორიები შენდება და აღიჭურვება საქართველოს სახელმწიფოსა და ევროკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით.