ლაბორატორიამ პირველადი დასკვნით აკრედიტაცია წარმატებით გაიარა

ლაბორატორიაში ვიზიტით მყოფმა საერთაშორისო ექსპერტებმა ახლად დანერგილი მეთოდების სტანდარტთან შესაბამისობა დადებითად შეაფასეს.
ახალი კვლევებისათვის საერთაშორისო აღიარების მოპოვების პროცესი.

ს.ს.ი.პ. „სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის“ სააკრედიტაციო სფერო ფართოვდება. ლაბორატორიაში ვიზიტით იმყოფებიან საერთაშორისო ექსპერტები, რომლებიც ახლად დანერგილი მეთოდების სტანდარტთან შესაბამისობას და ლაბორატორიის კომპეტენციას შეამოწმებენ.
ლაბორატორიამ პროფესიულ ტესტირებაში მაქსიმალურად ზუსტი პასუხები წარადგინა

პროფესიულ ტესტირებაში ჩაერთო როგორც ადგილობრივი თბილისის ლაბორატორია, ასევე რეგიონული ფილიალები. 2016 წლის 15 იანვარს გამოქვეყნებული ოფიციალური ანგარიშის თანახმად, ყველა ლაბორატორიამ მაქსიმალურად ზუსტი პასუხები წარადგინა.
FAO-ს პროგრამის შეჯამება თევზის პროდუქტების რეალიზაციისათვის
სა

ერთაშორისო ბაზარზე თევზისა და თევზის პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალი იზრდება. დასრულდა პროექტი, რომელიც საერთაშორისო მოთხოვნების შესრულების საფუძველზე, ქვეყნის აკვა-კულტურის განვითარებისათვის სურსათის ეროვნული სააგენტოსა და
ღია კარის დღე კოლეჯ „ორიენტირის“ სტუდენტებისათვის

2015 წლის 11 დეკემბერს, სსიპ „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიამ“ დაინტერესებული სტუდენტებისათვის ღია კარის დღე მოაწყო. კოლეჯ „ორიენტირის“ ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის